Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Cơ cấu tổ chức giáo viên

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT

Họ và tên: Trương Công Nên - Trưởng Phòng
Ngày sinh: 20/10/1963
Quê quán: Điện An Điện Bàn QNam
Thường trú: Điện An Điện Bàn QNam
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ
Trình độ chính trị: Cao Cấp
Di động: 0905208657
Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Anh - Phó Trưởng Phòng
Ngày sinh: 06/11/1967
Quê quán: Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam
Thường trú: Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Di động: 0976921819
Thông tin khác:

- Phụ trách chuyên môn cấp học Mầm non, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo dục mầm non, mẫu giáo; Chỉ đạo công tác Phổ cập GDMN 5 tuổi, công tác kiểm định chất lượng trường học; xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện công tác kiểm tra; Tổ chức các Hội thi; quản lý các cơ sở Mầm non ngoài công lập.

Giúp Trưởng phòng thực hiện: kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, thành lập, chia tách, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Thực hiện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành gồm: Phòng Giáo dục mầm non sở GD-ĐT, Hội phụ nữ, Phòng LĐTB, Phòng Văn hóa, Phòng y tế, ban dân số kế hoạch hóa gia đình...Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo thị xã và của trưởng phòng.

Thay mặt lãnh đạo Phòng tham gia phối hợp với Công đoàn giáo dục thị xã; chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa của toàn ngành.

Theo dõi và phụ trách việc thực hiện phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, cháy nổ và diễn biến các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục thuộc các xã, phường, gồm: Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông.
Họ và tên: Nguyễn Phước Tài - Phó Trưởng phòng
Ngày sinh: 13/07/1967
Quê quán: Điện Quang - Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Điện Quang - Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0962981729

Cán bộ, Viên chức, Nhân viên Phòng GD-ĐT

Họ và tên: Trịnh Đăng Quý - Chuyên viên
Ngày sinh: 10/02/1985
Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa
Thường trú: Thôn 2, Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đai học SP Văn
Email: trinhquy1985@gmail.com
Điện thoại: 0972047528
Thông tin khác:

- Tổng hợp lập các báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện phát triển giáo dục đào tạo của cơ quan và toàn ngành gởi đến các cơ quan theo định kỳ: đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học gởi đến sở GD&Đ; hàng tháng, hàng quí và cả năm gởi đến Thị ủy và UBND thị xã. Lập các báo cáo sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch công tác, các cuộc vận động …  Lập các công văn hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ theo công văn chỉ đạo của cấp trên. Xây dựng lịch công tác của cơ quan và toàn ngành, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần của các đ/c lãnh đạo. Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu, phương tiện, giấy mời, chương trình phục vụ các hội nghị, hội họp của cơ quan và toàn ngành Ghi chép biên bản các cuộc họp lãnh đạo, họp HT, họp cơ quan. Cấp giấy đi đường cho CCVC.

- Quản lí tài sản cơ quan, theo dõi xuất nhập vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm…Phụ trách khánh tiết các ngày lễ, các hội nghị, các cuộc họp tổ chức tại cơ quan.

- Thực hiện các công văn hướng dẫn các trường và cơ quan thực hiện trực nhật trong các các ngày nghỉ lễ, tết.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành và tổ chức thực hiện thanh tra theo kế hoạch; thực hiện trình tự thủ tục và tổ chức thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định hiện hành. Tổ chức tiếp dân hằng tháng cùng với lãnh đạo. Hướng dẫn và theo dõi tình hình thực hiện kiểm tra nội bộ, hoạt động của thanh tra nhân dân trường học, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thành tra. Theo dõi nắm tình hình và thực hiện các báo cáo về bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh quốc phòng toàn ngành.

- Thực hiện hồ sơ thủ tục thanh tra, kiểm tra, khiếu tố, khiếu nại.         

Họ và tên: Nguyễn Chí Tình - VCBP-TCCB
Ngày sinh: 15/03/1989
Quê quán: Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
Thường trú: Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Thông tin khác:

- Xây dựng các văn bản, tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp  và lập các thủ tục để tham mưu với lãnh đạo thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ như: giải quyết hết tập sự, nâng lương, chuyển ngạch, chuyển loại, nghỉ hưu, nghỉ việc… cấp giấy phép dạy thêm, học thêm, cấp giấy nghỉ phép cho CBCCVC cơ quan và viên chức toàn ngành.

- - Cập nhật biến động đội ngũ toàn

    N ngành, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ hằng năm và 5 năm.            

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy các môn toán học, tin học đối với các trường trung học cơ sở, phụ trách hoạt động thí nghiệm thực hành,

-Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức ngành theo quy định hiện hành. Quản lý hồ sơ cá nhân của cán bộ quản lý, viên chức và người lao động toàn ngành.

- Tổ chức ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan và toàn ngành. Cập nhật dữ liệu cán bộ, viên chức để quản lý theo chương trình PMIS, V.EMIS.

- Phụ trách kỹ thuật quản trị mạng và trang Web toàn ngành.


Họ và tên: Văn Quý Mến - VCBP- THCS
Ngày sinh: 10/10/1975
Quê quán: Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam
Thường trú: Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đai học
Điện thoại: 01202716797
Thông tin khác:

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy các môn Xã hội đối với các trường trung học cơ sở.

- Theo dõi, hướng dẫn, thực hiện giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập và phân luồng học sinh cuối cấp đối với các trường trung học cơ sở. Theo dõi, thực hiện các dự án về đổi mới giáo dục trung học cơ sở .

- Quản lý hồ sơ, tài liệu về kết quả xét TN THCS.

- Thực hiện các thủ tục cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ chuyển trường đối với học sinh

   

  -

    

 T  Theo dõi phong trào xây dựng :

    Trường  học thân thiện,học sinh tích cực        c   cấp Mầm non, TH và THCS.

- Thực hiện các thủ tục và tổ chức xét tốt nghiệp và các kỳ thi  học sinh giỏi trung học cơ sở  trong phạm vi toàn thị xã. Tổ chức bồi dưỡng. tập huấn, đăng ký và đưa các đội tuyển học sinh trung học cơ sở của thị xã tham dự các hội thi cấp tỉnh. Theo dõi hướng dẫn, quản lý việc dạy thêm học thêm, hoạt động khuyến học, khuyến tài, đơn vị học tập; quy trình IZO, cải cách hành chính.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuần - Chuyên viên - Hợp đồng
Ngày sinh: 12/10/1991
Quê quán: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam
Thường trú: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Lê Thị Diễm - Chuyên viên - Hợp đồng
Ngày sinh: 01/05/1991
Quê quán: Tân Mỹ _Điện Minh _Điện Bàn_Quảng Nam
Thường trú: Tân Mỹ _Điện Minh _Điện Bàn_Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đai học
Thông tin khác:

- Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, các hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện qui chế chuyên môn, kiểm định chất lượng, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đối với các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc. Thực hiện các trình tự thủ tục để kiểm tra và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đành giá ngoài về kiểm định chất lượng đối với các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc. Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm đối với các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc; thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, cả năm và 5 năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục giáo dục mầm non trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên và theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy, tổ chức các lớp bán trú và hoạt động nuôi dưỡng của các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc

- Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục và tổ chức các hội thi của giáo viên mầm non. Tổ chức bồi dưỡng. tập huấn, đăng ký và đưa giáo viên mầm non của thị xã tham dự các hội thi cấp tỉnh. Theo dõi, thực hiện các dự án về đổi mới giáo dục mầm non.

 Th     thực hiện các thủ tục cho phép các cơ sở mầm non tư thục hoạt động; kiểm tra, theo dõi hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục. Thực hiện tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo số lượng và chất lượng giáo dục mầm non theo định kỳ.

- Thực hiện các thủ tục và tổ chức các hội thi của trẻ mẫu giáo, mầm non trong phạm vi toàn thị xã. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn, đăng ký và đưa trẻ mẫu giáo, mầm non của thị xã tham dự các hội thi cấp tỉnh.

- Xây dựng dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch về PCGDMG 5 tuổi trên địa bàn để tham mưu với Thị ủy, HĐND,UBND thị xã; tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và thực hiện các trình tự thủ tục để tham mưu các cấp lãnh đạo tổ chức kiểm tra công nhận kết quả PCGDMG 5 tuổi hàng năm. Tổng hợp số liệu, lập thủ tục đề nghị tỉnh công nhận kết quả PCGDMG 5 tuổi; chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ hội nghị tổng kết PCGD hàng năm. 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạ Huyên - Văn Thư
Ngày sinh: 20/06/1974
Quê quán: Khối 4 TT Vĩnh Điện
Thông tin khác:

- Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản đi, đến; sắp sếp, lưu trữ, bảo quản công văn, tài liệu, hồ sơ của cơ quan; đánh máy, sao in các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan; quản lý con dấu của cơ quan; quản trị mạng, quản lý khai thác văn bản ở website Phòng GD- thị xã- Sở.

- Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ  xin tổ chức dạy thêm, học thêm và các hồ sơ khác. Kiểm tra thể thức văn bản của cơ quan trước khi phát hành. Hướng dẫn công dân, các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

- Tiếp nhận và pháp các quyết định nâng lương, vượt khung, nâng thâm niên của các đơn vị trường học trực thuộc.

- Quản lý máy móc, thiết bị thông tin liên lạc, báo chí và các tài sản phục vụ công việc văn phòng.

             - Quản lý ngân quỹ, thu, chi ngân quỹ cơ quan.

Họ và tên: Phan Thanh Thiện - VCBP
Ngày sinh: 12/02/1977
Quê quán: Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Họ và tên: Trương Ơn - VCBP- Phụ trách KH -CSVC- thiết bị thư viện
Ngày sinh: 23/08/1971
Quê quán: Núi thành, Quảng Nam
Thường trú: Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học
Trình độ chính trị: Trung Cấp
Di động: 0949455775
Thông tin khác:

Tổng hợp nắm tình hình phát triển cơ sở trường học; kiểm kê tài sản và đánh giá thực trạng CSVC của đơn vị theo định kỳ. Thực hiện công việc theo yêu cầu của các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường học hồ sơ thành lập mới, giải thể, sát nhập, chia tách, đình chỉ họat động đối với các trường THCS, TH, Mầm non và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Hướng dẫn thống kê, kiểm tra các cơ sở giáo dục lập kế hoạch, qui hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển số lượng học sinh và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục. Quản lý chương trình Emic.

- Tổng hợp tình hình để xây dựng báo cáo, kế hoạch, phương án thực hiện phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. 

Điều hành

   
   
   
 

CÔNG VĂN - THÔNG BÁO

Liên kết website

select

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Địa chỉ : Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại :
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày